Dočasné pozastavení prodeje přípravků OmniVegan, OmniMINI, OmniX a OmniSelen

Datum: 10.7.2012
Prodej přípravků společnosti Biosym A/S: OmniVegan, OmniMINI, OmniX a OmniSelen byl dočasně pozastaven. Přinášíme vám bližší informace od výrobce o důvodech pozastavení prodeje.

„Vážení uživatelé přípravků společnosti Biosym A/S,

společnost Biosym A/S dočasně pozastavila prodej čtyř přípravků a také musela požádat své prodejce, aby učinili totéž.

Biosym A/S dané situace velmi lituje.

Jedná se o následující přípravky:

  • OmniVegan
  • OmniX
  • OmniSelen
  • OmniMINI

Tato situace je důsledkem pokračujícího patentového řízení ohledně použití selenových kvasnic. Tato látka je obsažena ve výše uvedených čtyřech přípravcích a protistrana tvrdí, že tím společnost Biosym A/S porušuje její patentová práva. Společnost Biosym A/S se dohodla s protistranou na ukončení prodeje těchto přípravků, zatímco se hledá vysvětlení. Očekává se, že se tak stane v srpnu 2012.

Případ se týká pouze použití selenových kvasnic a ničeho jiného.

Právě v této souvislosti je důležité pro společnost Biosym A/S zdůraznit, že tento případ se netýká zdravotních aspektů. Není žádné zdravotní riziko z příjmu výše uvedených čtyř přípravků - věc se týká pouze použití látky selenových kvasnic.

Společnost Biosym A/S je ve svém oboru (výroba potravinových doplňků) zastáncem svobodné a spravedlivé hospodářské soutěže za rovných podmínek s důrazem na kvalitu, inovaci a účinné výrobky, spíše než se snažit navzájem omezovat prostřednictvím soudů a v praxi zavést "americké podmínky" v Dánsku. Tento pokus o prosazení omezení je to, čím společnost Biosym A/S utrpěla v tomto případě.

Pozadí daného případu

Společnost Biosym A/S již několik let - stejně jako mnoho jiných dodavatelů - používá selenové kvasnice jako zdroje selenu ve výše uvedených přípravcích. Před třemi týdny společnost Biosym A/S obdržela žádost o předběžných opatřeních od společnosti Pharma Nord. Tato společnost se domnívá, že má patent na řadu významných variant selenových kvasnic v Evropě a že tedy společnost Biosym A/S porušuje patent společnosti. Právníci společnosti Pharma Nord požadovali, aby společnost Biosym A/S okamžitě pozastavila prodej těchto výrobků, což bylo dočasně přijato, dokud záležitost nebude vyřešena, doufejme během pár týdnů.

Společnost Biosym A/S kupuje selenové kvasnice, které používá, od jednoho z předních světových výrobců selenových kvasnic. Tento výrobce je také dodavatelem selenových kvasnic do Pharma Nord.
Tento výrobce je nyní v dialogu s Pharma Nord, jedná se tedy především o spor mezi výrobcem a Pharma Nord, společnost Biosym A/S kupuje selenové kvasnice jako komoditu.

Selenové kvasnice se používají od počátku 80. let v mnoha produktech, a je tedy špatně, že Pharma Nord může získat patent na tento zdroj selenu jako první v Dánsku v roce 2003 a v EU v roce 2008. Patent vyžaduje inovaci, aby mohl být přiřazen a tento požadavek, věříme, nebyl splněn.

Názor společnosti Biosym A/S  je, že Pharma Nord má jen patent na výrobní proces, který se liší od použité metody společnosti Biosym A/S na mnoha místech, včetně například toho, že Pharma Nord používá glukózu a/nebo sladový cukr jako živnou půdu pro jejich selenové kvasnice, zatímco Biosym A/S používá melasu jako růstové médium ve svých selenových kvasnicích. Viz americký patent č. 174835, nebo Evropský patentový č. EP 1 478 732. Oba si můžete přečíst na www.dkpto.dk.

Biosym A/S nebude vysvětlovat více o rozdílech mezi selenovými kvasnicemi Biosym A/S a Pharma Nord, ale chce s tímto zorientováním se v situaci informovat, že se společnost Biosym A/S nedobrovolně zapojila do tohoto případu, a uvést důvody pro stažení svých přípravků z prodeje, k čemuž byli donuceni společností Pharma Nord.

Společnost Biosym A/S se domnívá, že pohnutky společnosti Pharma Nord mohou být úplně jiné, než se v patentu tvrdí, že je zarážející, že firma jde pouze po společnosti Biosym A/S, když nyní existuje více než 100 dodavatelů produktů obsahujících selenové kvasnice v EU, kde Pharma Nord prohlašuje, že má patenty na všechny selenové kvasnice.

Pokud by záměrem Pharma Nord bylo chránit patent, společnost by měla jít po všech dodavatelích nabízejících selenové kvasnice v jejich přípravcích a všech velmi velkých výrobcích selenových kvasnic, které se prodávají v Evropě. Toto si Pharma Nord nezvolila, protože místo toho se rozhodla jít výhradně proti Biosym A/S.

Je také zarážející, že společnost Pharma Nord, která měla patent v Dánsku od roku 2003 a od roku 2008 v EU, teprve nyní - červen 2012 - se rozhodne prosadit svůj patent a že toto opožděné prosazování uskutečňuje pouze proti jejich největšímu konkurentovi v Dánsku.

Biosym A/S  potřebuje vaši pomoc

Pokud je společnost vystavena pozastavení prodeje, jak se stalo Biosym A/S nyní, je přirozené, že uživatelé dotčených výrobků budou považovat takové stažení za něco, co se stalo z rozhodnutí úřadů, a proto musí s přípravky "být něco v nepořádku ".

To není případ společnosti Biosym A/S, jak je popsáno výše, a proto společnost Biosym A/S potřebuje vaši pomoc s cílem rozšířit povědomí o správném důvodu. Pokud se Biosym A/S nepodaří rozšířit skutečnou pravdu, bude strategie Pharma Nord - omezení hospodářské soutěže na trhu prostřednictvím soudů, spíše než svobodná a spravedlivá hospodářská soutěž - úspěšná.

Společnost Biosym A/S lituje nepříjemností, které vám tato situace přinesla.“

Pokud budete mít další dotazy, neváhejte se na nás obrátit (kontakty viz). Obratem vás budeme informovat o výsledku, který bychom snad mohli získat do konce srpna.
 

 


Facebook